Anlæg gågade Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade

Eksisterende belægninger i asfalt og fliser udskiftes til brosten

ORIENTERING

Projektet er beliggende i hjertet af Viborg, syd for Domkirkepladsen og Nytorv og er en del af tilgængelighedsrenoveringen af den gamle bydel og en forlængelse af de eksisterende brolagt gågader.
De eksisterende belægninger i asfalt og fliser udskiftes til brosten.

Omfang

Arbejdet omfatter gennemførelse af det samlede projekt herunder etablering af arbejdsplads, rydning, jordarbejder, afløbsarbejder og brolægning. Desuden afvikling af trafik og adgangsforhold i anlægsperioden.
Projektet omfatter følgende hovedmængder:

  • Levering og sætning af brosten mv – ca. 1.100 x m²
  • Afvandingsarbejder – rendestensbrønde og stikledninger
  • Diverse inventararbejder

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden 1. august 2018 til 30. november 2018. 

 

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Viborg Ingeniørerne A/S, Fabrikvej 4, 8800 Viborg, e-mail: btb@vibing.dk, og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra fredag den 23. marts 2018.

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

Følgende mindstekrav skal afleveres sammen med tilbuddet:

  • Cv’er på minimum 1 uddannede brolæggere som påtænkes beskæftiget med opgaven.
  • Referencer på minimum 2 tilsvarende brolægningsopgaver.
  • Oversigt over omsætningen for de senest 3 afsluttede regnskabsår – som minimum skal være 20 mio. kr./år.
  • Tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige

Ifølge Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal 10% af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever.

 

Tildelingskriteriet er laveste pris.

 

Tilbuddet mærkes med "LICITATION Kompagnistræde / Sct. Mathias Gade” og indleveres til:

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4
8800 Viborg

 

senest tirsdag den 17. april 2018 kl. 10.00.

 

På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

 

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020