Rundkørsel Agerlandsvej/Gl. Skivevej/Salvievej

I forbindelse med etablering af en ny rundkørsel ved Agerlandsvej/Gl. Skivevej/Salvievej, udbyder Viborg Kommune nedenstående jord- og belægningsarbejde.

Omfang
Projektet omfatter følgende hovedmængder:

 

Jordarbejder

Afvandingsarbejder

Kantsten
Asfaltbelægning i kørebane
Beplantningsarbejder

Asfaltbelægning i cykelsti

 

Udførelsesperiode
Arbejdet skal udføres i perioden oktober 2017 til januar 2017.

 

Udbudsmateriale og licitation
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra mandag den 11. september 2017 ved skriftlig henvendelse til:

Rambøll

Lundborgvej 16

8800 Viborg

Jim Alsbjerg Trinderup, e-mail- JAT@ramboll.dk

- og skal indeholde firmanavn, adresse og e-mailadresse.

 

Udbudsmaterialet udsendes i e-mail som PDF-filer fra mandag den 11. september 2017

Der udsendes ikke materiale til leverandører.

 

Tildelingskriteriet er laveste pris.

 

Tilbudsgivere skal vedlægge tro- og love erklæring om evt. ubetalt/forfalden gæld til det offentlige.

Tilbuddet mærkes med "LICITATION: Rundkørsel Agerlandsvej/Gl. Skivevej/Salvievej" og indleveres til

Rambøll 
Lundborgvej 16
8800 Viborg

 

senest torsdag den 28. september 2017 kl. 11.00. På dette tidspunkt bliver tilbuddene åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der er til stede.

 

Viborg Kommune kan ikke modtage tilbud i elektronisk form.

Sidst opdateret: 07.02.2020