Gebyrer

Viborg Kommune accepterer ikke gebyrer opkrævet på grund af elektronisk fakturering

Hverken loven eller bekendtgørelserne giver leverandører mulighed for at pålægge Viborg Kommune gebyrer.

Det er derimod i lovens forarbejder forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering også rummer besparelsespotentiale for leverandørerne, hvilket skulle fjerne behovet på gebyrer - uagtet at indførelse af elektronisk fakturering måtte medføre investeringsomkostninger for leverandørerne.

Pålægger leverandøren gebyr uden at det udtrykkeligt er aftalt, er Viborg Kommune derfor berettiget til at afvise det.

Sidst opdateret: 08.02.2018