Udbud fra Viborg Kommune

Her kan du se en samlet oversigt over alle aktuelle udbud fra Viborg Kommune.

Du kan abonnere på denne side, ved øverst at vælge menupunktet "Opdateringsmail". Derefter udfylder du med dine oplysninger og sætter flueben i "Leverandør" under "Erhverv".
Ved at abonnere på siden får du automatisk tilsendt en mail, hver gang der annonceres et nyt udbud på siden.

Aktuelle udbud annonceres som udgangspunkt ikke i dagspressen.

OBS: Alle relevante dokumenter, herunder supplerende oplysninger, rettelsesblade og svar på indkomne spørgsmål vil være at finde på denne side. Du opfordres til løbende at holde øje med evt. nye dokumenter, da det er dit ansvar at holde dig orienteret omkring supplerende oplysninger.