Udbringning af affaldsprodukter på landbrugsjord

Udbringning af affaldsprodukter med gødningsværdi på landbrugsjord reguleres af Slambekendtgørelsen.

Inden du må modtage og udbringe et affaldsprodukt, skal du i de fleste tilfælde anmelde udbringningen til kommunen.
Kommunen kontrollerer, at den planlagte udbringning overholder kravene i Slambekendtgørelsen.

I enkelte tilfælde kræver udbringningen en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
Det drejer sig f.eks. om udbringning af affaldsprodukter til skovarealer eller udbringning af produkter, som ikke fremgår af Slambekendtgørelsens Bilag 1.

Sidst opdateret: 17.01.2018