Tilsynsrapporter for landbrug

Tilsynsrapporter fra miljøtilsyn på husdyrbrug

Tilsynsrapporter fra miljøtilsyn på husdyrbrug

Offentliggørelse af tilsynsrapporter
Viborg Kommune offentliggør tilsynsrapporter fra miljøtilsyn på husdyrbrug.

Alle tilsynsrapporter skal offentliggøres løbende, dog senest 4 måneder efter tilsynet er gennemført. Tilsynsrapporter fra 1. maj 2016 offentliggøres på miljøstyrelsens portal: Digital MiljøAdministration.

Du kan se tilsynsrapporter fra 2014 og frem til 1. maj 2016 i Viborg Kommunes filarkiv (link)

Adgang til sagsakter
Hos Viborg Kommune kan du få adgang til sagsakterne om et husdyrbrug, bl.a. til miljøoplysninger, via anmodning om aktindsigt. Adgangen sker dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

 

 

Sidst opdateret: 21.11.2017