Tilsynsplan

Tilsynsplan for Viborg Kommunes miljøtilsynsindsats.

I 2017 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft. Den nye bekendtgørelsen om miljøtilsyn er en del af implementeringen af EU-direktivet om industrielle emissioner - kaldet EI-direktivet.
 
Bekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.

Formålet med planen er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer, og hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende fire-årige periode.
 
Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:
• Det geografiske område, hvor Kommunen fører miljøtilsyn
• Liste med navne og adresser på IED-virksomheder og –landbrug
• Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/landbrug kan give anledning til
• En beskrivelse af tilsynsindsatsen, og hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres
• En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder
 
Miljøtilsynsplanen skal være tilgængeligt digitalt, og planen skal opdateres mindst hvert fjerde år.

 

Sidst opdateret: 04.08.2017