Tilsynskampagne 2017

Viborg Kommune gennemfører i 2017 følgende tema for årets tilsynskampagne på landbrug

Kampagnetema 2017

Viborg Kommune har de sidste år modtaget over 3.000 anmeldelser om rotter om året.

Cirka 60 % af disse kommer fra boliger i landzonen, herunder også mange landbrug. På landbrug bekæmpes rotterne primært ved brug af rottegift. I modsætning til et parcel­hus anvendes der ofte meget store mængder gift på en landbrugsejendom, da rotteangrebet typisk er mere omfattende.

Brug af rottegift har en lang række uheldige bivirkninger på vores omgivelse. Giften ophobes i de rovdyr, der bl.a. lever af rotter. Udvikling af resistens overfor giftene er også et stigende problem.

Det har længe været kendt, at det ikke er muligt at udrydde rotterne. Ved at forebygge kan man sikre, at rotterne holdes på et minimalt niveau.

Viborg Kommune har udarbejdet flere animationsfilm, der viser, hvorledes rotteangreb på bl.a. en landbrugsejendom kan forebygges. Animationsfilmene kan ses her: www.rotteangreb.dk  

Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til, hvordan man med simple midler kan forbygge et rotteangreb på en landbrugsejendom, og dermed være med til at reducere brugen af rottegift. Redskaberne til dette vil være animationsfilmene.

Temaet skal understøtte Viborg Kommunes bestræbelser på dels at reducere antallet af rotteanmeldelse, men også at sikre gode levevilkår for vore rovfugle og andre rovdyr, der lever af gnavere.

Kampagnemål

I forbindelse med kampagnen under forvaltningen, hvor stor en del af landbrugerne, der har set animationsfilmene

Forvaltningen har en succesrate på 75 %. Denne rate er sat på baggrund af de forgående års kampagner. Målet med kampagnen er at øge landmændenes bevidsthed om, hvordan landbrugerne med simple midler kan forebygge et rotte angreb.

På sigt er målet at nedbringe antallet af rotteanmeldelser og dermed også gift forbruget.             

Gennemførelse af kampagnen

Udbredelse af kendskabet til filmene vil ske via kommunens hjemmeside, sociale medier og som link i de varslingsbreve, der sendes ud til de ca. 150 husdyrbrug der skal have miljøtilsyn i 2017.

I forbindelse med tilsynet vil filmene danne baggrund for en samtale om kampagnen og skadedyrsbekæmpelse på den konkrete ejendom. Oplysningerne fra samtalen noteres ned i skemaform, der efterfølgende analyseres for at se om kampagnemålene er opnået.

 
 
 

 

Sidst opdateret: 17.01.2018