Resultat af tilsynskampagnen 2016

Evaluering

Ved kampagnetilsynene er landmændene blevet spurgt, om de har læst materialet. Målet om, at 80 % skulle have læst kampagnematerialet, blev ikke nået. 60% af de 37 adspurgte landmænd havde læst faktaarket. Af de, som ikke havde læst det, havde over halvdelen ikke set det i deres e-Boks.
Til sammenligning havde 55% læst det udsendte materiale ved kampagnen i 2014, og 75% ved kampagnen i 2015

De fleste landmænd, som havde læst faktaarket, oplyste, at de havde fået ny viden om, hvordan husdyrgødning skal håndteres. Ved selve tilsynet i efteråret 2016 havde 40% af de landbrug, som kampagnetilsynet blev udført på, husdyrgødning i en eller flere markstakke.

På sigt forventes bedre overholdelse af reglerne for markstakke som følge af tilsynskampagnen.

Sidst opdateret: 17.01.2018