Tilsynskampagne 2016

Viborg Kommune gennemfører i 2016 følgende tema for årets tilsynskampagne på landbrug

Kampagnetema 2016

Tema for Landbrugsområdet – husdyrgødning opbevaret i markstak
Viborg Kommune får hvert år henvendelser om husdyrgødning i markstakke (dybstrøelse/kompost), som for eksempel mangler overdækning eller er ulovlig placeret. For at imødegå problematikken vurderer forvaltningen, at en miljøtilsynskampagne er en god mulighed for at komme næste års henvendelser i forkøbet.

Kampagnen på landbrugsområdet strækker sig over to tempi:

  • I andet halvår af 2016 udsendes informationsmateriale omhandlende håndtering af kompost i markstak. Informationsmaterialet vil blive sendt til relevante husdyrbrug.
  • Udsendelsen af materiale følges op efterfølgende i 2016. Her vil udvalgte landbrugere blive spurgt, om, de har læst informationsmaterialet, samt om de finder materialet nyttigt og relevant.

Temaet skal understøtte Viborg Kommunes bestræbelser på at sikre grundvand, overfladevand og sårbar natur mod miljøbelastning ved at øge fokus på de miljømæssige bestemmelser for opbevaring af husdyrgødning i markstak.

Kampagnemål

  • I forbindelse med kampagnen undersøger forvaltningen, ved stikprøvekontrol, hvor mange landbrugerne, der har læst det tilsendte informationsmateriale.
  • Målet med kampagnen er at få færre henvendelser om uoverdækkede markstakke m.v., og på længere sigt et fald i behovet for håndhævelse ved de ordinære miljøtilsyn.
  • Kampagnen iværksættes ligeledes for at imødekomme de tilkendegivelser, som flere landmænd gav udtryk for ved sidste års kampagne. Her var der et ønske om, at kommunen udsender konkret og målrettet information om reglerne på miljøområdet.  

Gennemførelse af kampagnen

  • Skriftligt informationsmateriale om korrekte miljøforhold for opbevaring af husdyrgødning i markstak offentliggøres på kommunens hjemmeside og fremsendes til 970 husdyrbrug med kvæg, blandet dyrehold og fjerkræ.
  • Kampagnetilsynet gennemføres som stikprøvekontrol hos 20-30 af de husdyrbrug, der har fået tilsendt informationsmaterialet.
  • Data opsamles og analyseres.

 

Sidst opdateret: 30.09.2016