Resultat af tilsynskampagnerne 2015

Evaluering

Kampagnemålene i 2015 er nået ved:

Landbrug

Informationsmateriale om forhold ved gyllebeholdere, der er underlagt regelsættet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, blev sendt ud til de landmænd, der har fået gennemført et kampagnetilsyn, se informationsmateriale her. Herudover har forvaltningen benyttet informationsmaterialet ved en del øvrige tilsyn, og det er gjort tilgængeligt på Viborg Kommunes hjemmeside. Ved kampagnetilsynene er landmændene blevet spurgt, om de har læst materialet, samt om der er et ønske om, at Kommunen formidler regelsæt på denne måde. Ca. 75 % havde læst det udsendte materiale inden tilsynet, og flere ønskede mere information af samme slags. Til sammenligning havde ca. 55 % læst kampagnematerialet i 2014.

Af de 20 gennemførte tilsyn har der i 9 tilfælde været behov for yderligere håndhævelse.

I 2 tilfælde var der tale om gentagelse af samme forhold som blev indskærpet i 2014, se resultatliste for tilsynskampagne 2015 her.

 

Sidst opdateret: 13.05.2016