Tilsynskampagne 2015

Viborg Kommune gennemfører i 2015 følgende tema for årets tilsynskampagne på landbrug:

Kampagnetema 2015

Tema for Landbrugsområdet – Tilsyn med miljøforhold for gødningsopbevaringsanlæg.
Viborg Kommune har i 2013 og 2014 håndhævet 78 forhold for gødningsopbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning. Temaet skal understøtte Viborg Kommunes bestræbelser på at sikre grundvand, overfladevand og sårbar natur mod miljøbelastning ved at øge fokus på de miljømæssige bestemmelser for gødningsopbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

Kampagnemål

  • Der gennemføres kampagnetilsyn (360 gr. check) på 26 ejendomme, hvor forhold omkring gyllebeholder blev håndhævet i forbindelse med miljøtilsynet i 2014.
  • For husdyrbrugene omfattet af kampagnetilsynene forventes det, at miljøforholdene er i overensstemmelse med miljøkravene til gødningsopbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning eller håndtering af flydende husdyrgødning.

Gennemførelse af kampagnen

  • Skriftligt vejledningsmateriale om korrekte miljøforhold for gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning offentliggøres på hjemmesiden og fremsendes sammen med varslingsbrevet om kampagnetilsyn til de berørte husdyrbrug.
  • Kampagnetilsynet gennemføres hos de 26 husdyrbrug, der modtog indskærpelser på gødningsopbevaringsanlæg i 2014.
  • Data opsamles og analyseres.

Vejledningsmateriale om gyllebeholdere 

Sidst opdateret: 29.09.2017