Resultat af tilsynskampagnen 2018

Evaluering

I perioden 15. – 30. januar 2018 blev tre tilfældigt udvalgte områder i Viborg Kommune gennemkørt. Ved uanmeldt tilsyn blev alle markstakke, som blev observeret ved gennemkørsel, registreret med placering og overdækningsgrad. Tidligst 14 dage efter første gennemkørsel blev markstakkene kontrolleret igen. Efterfølgende blev alle markstak-ejere kontaktet og der blev udført almindelig håndhævelse ved overtrædelser af lovgivningen.

Der blev registreret 30 markstakke ialt. 

Blandt de tilsete stakke var 27% overdækkede, 13% delvist overdækkede og 60% uoverdækkede. 

Billedet var det samme med hensyn til overholdelse af afstands krav til naboskel og vejskel, dog ikke i helt samme omfang.

Det kan konkluderes at de udsendte faktaark i 2016, ikke har bevirket at hovedparten af markstakke i 2018 var overdækket.

Forvaltningens erfaring fra miljøtilsyn er at de fleste markstakke er overdækket ved varslede tilsyn. Nærværende uvarslede kampagnetilsyn har vist at 60% af markstakkene ikke var overdækket. Det tyder på at de fleste landmænd kender reglerne, men vælger ikke altid at overholder dem. 

 

 

Sidst opdateret: 08.05.2019