Tilsynskampagne 2018

Viborg Kommune gennemfører i 2018 følgende tema for årets tilsynskampagne på landbrug

Kampagnetema 2018

Temaet var i 2016 håndtering af husdyrgødning i markstakke. Der blev udarbejdet et faktaark, som blev sendt til de landbrugere, der vurderes at have behov for viden om emnet. I 2018 vil der blive fokuseret på nogle af de landmænd, der blev informeret via faktaarket om håndtering af husdyrgødning i markstak.

Kampagnen gennemføres i januar og februar 2018, da der i disse måneder er flest landmænd, som opbevarer husdyrgødning i markstak.

Kampagnemål

I forlængelse af kampagnen for 2016 spørges de besøgte landmænd, om de har fået ny viden via kampagnen.

Målet med kampagnen er, at der er fokus på miljøindsatsen hos den enkelte landmand. Deraf vil øget miljøfokus medvirke til et faldende behov for håndhævelser.

Gennemførelse af kampagnen

Kampagnen gennemføres ved stikprøvekontrol i kommunen. 1-3 områder udvælges og gennemkøres i bil for at kortlægge, om der er uoverdækkede markstakke. Efterfølgende tages kontakt til ejerne.

Via spørgeskema indsamles data om årsagerne til, at miljøreglerne på området ikke følges. Der udføres almindelig håndhævelse ved overtrædelser af lovgivningen.

 

 
 
 

 

Sidst opdateret: 17.01.2018