Tilsynskampagner

Viborg Kommune gennemfører årligt 2 tilsynskampagner rettet mod landbrugene og erhvervsvirksomheder.

Som følge af bekendtgørelse om miljøtilsyn på landbrug og virksomheder skal alle kommuner hvert år gennemføre 2 kampagner, som retter sig mod kommunens landbrug og/eller erhvervsvirksomheder. Temaerne for kampagnerne vil være væsentlige miljøforhold i kommunen. Kampagnerne kan rette sig mod aktuelle miljøproblemer eller udformes som forebyggende miljøarbejde.

Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnerne.

Tilsynskampagnerne med mål og resultater kan findes på DMA (Digital MiljøAdministration).

Sidst opdateret: 09.07.2019