Tilsynsfrekvenser

Hvor tit skal husdyrbrug have tilsyn

Hvor tit skal husdyrbrug have tilsyn

Det er forskelligt, hvor tit et bestemt husdyrbrug får tilsyn. Viborg Kommune skal efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn fastsætte tilsynsfrekvensen for hvert husdyrbrug.

Husdyrbrug med en miljøgodkendelse skal have tilsyn hvert 3. år. Husdyrbrug, der ikke har en miljøgodkendelse, skal have tilsyn hvert 6. år.

Herudover suppleres med såkaldte prioriterede tilsyn. Prioriterede tilsyn er fokuserede tilsyn, som gennemføres på udvalgte husdyrbrug på baggrund af nedenstående punkter:   

  • Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.
  • Regelefterlevelse.
  • Forhold, der har betydning for at forebygge uheld med husdyrgødning.
  • Husdyrbrugets størrelse.
  • Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder og/eller om husdyrbruget er placeret i områder med drikkevandsinteresser af forskellig værdi.
Sidst opdateret: 02.11.2017