Miljøgebyr

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug udsendes i uge 47.

Viborg Kommune opkræver brugerbetaling for tilsyn og godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i uge 47. Du kan se opkrævningen på e-boks eller betalingsservice oversigten.

Brugerbetaling opkræves med baggrund i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Miljøgebyret opkræves for et år adgangen fra den 1. november i foregående år til 1. november i indeværende år.

Brugerbetaling opkræves i forhold til det anvendte tids- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed eller landbrug, hvor kommunen har gennemført tilsynsopgaver eller udarbejdet miljøgodkendelser.

I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v.
Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Takster
Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen, taksten kan ses her.

For ”fremmede tjenesteydelser”, dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.
For opgaver vedr. udarbejdelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug kan der kun opkræves 80 % af det registrerede beløb.
Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Følgende typer af virksomheder er omfattet af brugerbetalingen:

  • Listevirksomheder (både bilag 1 og bilag 2)
  • Autoværksteder, herunder autolakering og undervognsbehandling
  • Virksomheder omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen (tidligere anmeldepligtige virksomheder)
  • Vindmøller over 25 kilowatt
  • Erhvervsmæssige dyrehold, dvs. dyrehold med mere end 3 dyreenheder
  • Øvrige landbrug der er omfattet af § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
  • Hundehandlere og div. hundehold.

Hvad er omfattet af brugerbetalingen ?

Læs mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 20.11.2017