Tilsyn med landbrug

Miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug

Hvad er miljøtilsyn
Husdyrhold skal overholde en række miljøregler. De findes bl.a. i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som hovedsageligt omfatter regler om:

  • godkendelse og placering af husdyrhold
  • indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • opbevaring af husdyrgødning, ensilage og ludet halm
  • anvendelse af husdyrgødning mm. incl. de såkaldte harmoniregler

Kommunerne fører miljøtilsyn med de enkelte husdyrbrug - bortset fra harmonireglerne som Plantedirektoratet kontrollerer.

Såfremt vi på tilsynet konstaterer forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, beder vi husdyrbruget om at løse problemet, og der aftales en dato for, hvornår problemet skal være løst, med mindre problemet skal eller kan løses med det samme.

Læs mere om hvad miljøtilsyn på husdyrbrug i Viborg Kommune indeholder.

Tilsynsfrekvenser for husdyrbrug kan ses i menuen til venstre.

Tilsyns indsatsen skal fremgå af den årlige tilsynsindberetning til miljøstyrelsen.

Sidst opdateret: 30.03.2019