Natur i landbruget

I forbindelse med din bedrift er der forskellige forhold omkring naturen, som har interesse for dig:

Som landmand forvalter du en stor del af den danske national arv. Hovedparten af det vi i dag kalder natur er udtryk for erhvervets anvendelse af landskabets ressourcer gennem århundreder.

For at sikre naturområderne og levestederne for mange vilde dyr og planter er forskellige naturområder og naturtyper beskyttet.

Beskyttede arealer
De beskyttede områder, der er væsentlige for dig som landmand at have kendskab til, er de store sammenhængende Natura 2000 områderne og de ofte mindre naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttede arter
Nogle arter er særligt beskyttede uafhængigt af om de befinder sig indenfor eller udenfor beskyttede arealer.

Sidst opdateret: 04.08.2017