Offentlighedsregler

Loven stiller en række krav til inddragelse af offentligheden, naboer m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen af husdyrbrug.
Kommunalbestyrelsen skal informere og inddrage ansøgeren, offentligheden, naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang og på forskellige tidspunkter.

Læse mere om offentlighedsreglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Når en afgørelse er truffet kan der klages over kommunens afgørelse.
Se klagevejledning.

Sidst opdateret: 21.12.2018