Miljøgodkendelse og miljøtilladelse

For større projekter er der krav om en egentlig miljøgodkendelse eller -tilladelse

Digitalt ansøgningssystem
Staten har oprettet et digitalt ansøgningssystem, som skal benyttes ved etablering, udvidelse eller ændringer af et husdyrbrug som medfører øget miljøbelastning.

Vejledningsmateriale til udarbejdelse af godkendelser kan ses i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrbrug på www.mst.dk.

Du bliver guidet igennem
I det digitale ansøgningssystem guides du, som ansøger eller din miljøkonsulent, igennem ansøgningen. Der skal afgives de relevante oplysninger og beskrivelser for ejendommen.
Der kan i nogle tilfælde være behov for yderligere oplysninger ud over de, der er beskrevet i det digitale ansøgningssystem.

Beregningsværktøjer
Til ansøgningssystemet er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder fastlagte beskyttelsesniveauer for ammoniak og lugt.

Arealinformation på Danmarks Miljøportal
Du kan se om dit projekt ligger i et eller tæt på et beskyttet naturområde, der eventuelt har betydning for ansøgning om miljøgodkendelsen her.

Sagsbehandlingstid

Op til 90 dage.

I komplekse sager må forventes længere sagsbehandlingstid.

Sidst opdateret: 09.04.2019