Gyllebeholder

Fyldt gyllebeholder med flydelag

Regler om brug af gyllebeholdere

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med gyllebeholdere.

I forbindelse med tilsyn på husdyrbruget føres tilsyn med brugen af gyllebeholderen. Herunder om der er tilstrækkeligt flydelag eller den krævede overdækning.

Desuden føres tilsyn med, at gyllebeholderen får udført 5 eller 10 års beholderkontrol.

Tilsynet med gyllebeholdere og beholderkontrollen er omfattet af brugerbetaling for tilsyn. Dvs. at ejeren eller brugeren af gyllebeholderen skal betale for den tid kommunen anvender på tilsynet.

 

Beholderkontrol
Alle åbne eller lukkede beholdere på 100 m3 eller mere er omfattet af kravet om beholderkontrol for styrke og tæthed. Kravet omfatter beholdere, som anvendes til

  • Flydende husdyrgødning
  • Ensilagesaft
  • Spildevand

Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m2 skal kontrolleres mindst hvert 5. år. Øvrige beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Kontrollen skal gennemføres af en autoriseret kontrollant, og det er brugeren af beholderen, der har udgiften til kontrollen. Brugeren skal selv bestille kontrol af beholderen hos en autoriseret kontrollant senest 6 måneder, før der er gået 5 eller 10 år siden sidste kontrol.

Hvis beholderen ikke anvendes længere, kan brugeren i stedet vælge at tage beholderen ud af drift. Kommunen skal have besked om det.

Hvis beholderen nedrives, skal det meddeles til kommunen, så beholderen kan blive fjernet fra ejendommens BBR.

 

Yderligere oplysninger, herunder skemaer og lister bl.a. vedr. beholderkontrol, sløjfning af beholder mm. kan ses i menuen til højre.

Sidst opdateret: 23.08.2018