Anmeldeordningerne

Anmeldeordningerne for ændringer på et husdyrbrug

Ændringer af husdyrbrug

Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, skal behandles af kommunen efter reglerne i Husdyrbrugloven

Anmeldeordninger.

Visse ændringer af husdyrbrug kan gennemføres efter de såkaldte anmeldeordninger, hvortil der er knyttet en simpel procedure i forhold til sagsbehandlingen ved en miljøgodkendelse eller tilladelse.  

Der er anmeldeordninger for driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstald, hobbydyr, skift i dyretype, skift i miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi og produktionstilpasning.

For at benytte anmeldeordningerne skal det anmeldte overholde nogle betingelser. Vejledning om betingelserne findes under de enkelte bestemmelser i vejledningen om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Du skal ansøge via husdyrgodkendelse.dk.

Sagsbehandlingstid

Kommunen skal senest to måneder efter modtagelse af en anmeldelse træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 28.05.2018