Anmeldelse af dyrehold

Udvidelse, ændring eller etablering af mindre produktionsanlæg til erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til Viborg Kommune.

Har du et erhvervsmæssigt dyrehold samt følgende produktionsareal og sammensætning af dyrehold:

  • Et mindre dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre end 100 m²

  • En besætning af heste, ammekvæg, geder og/eller får på mindre end 175 m² dybstrøelse (mindre end 300 m² ved vinteropstaldning)

  • Et hestehold, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m²

- og ønsker du at lave en udvidelse eller ændring af fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg? Så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Viborg Kommune byggeriogmiljoe@viborg.dk

                              Link til anmeldeskema

Ønsker du, at opføre et nyt byggeri skal anmeldelsen desuden indeholde dokumentation for, at anlægget overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed, samt oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med afstandsreglerne (afstande dokumenteres på kort og ved fremsendelse af evt. dispensation fra Viborg Kommune).  

En anmeldelse skal desuden indeholde følgende oplysninger om det anmeldte anlæg:

  • Fast placerede husdyranlæg (f.eks. stalde og permanente læskure): Bygge- og konstruktionstegninger  

  • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.): Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.  

  • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.): Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v. 

    Samme oplysninger vedrørende eksisterende anlæg på ejendommen, vil blive indhentet efter behov.

Sagsbehandlingstid

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret. Har Viborg Kommune forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når Viborg Kommune har meddelt afgørelse herom.

Sidst opdateret: 23.08.2018