Udvidelse eller ændring af husdyrbrug

Lovgivning i forbindelse med godkendelse og tilladelse af husdyrbrug

Ændringer af husdyrbrug
Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, skal behandles af kommunen efter reglerne i Husdyrgodkendelsesloven.

Offentlighedsregler
I forbindelse med sagsbehandling af ændringer eller udvidelser på husdyrbrug stiller loven en række krav til inddragelse af offentligheden og naboer m.v.
Disse sager vil derfor blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt til naboer i høring.

Danmarks Miljøportal
Langt de fleste oplysninger, der skal anvendes for at kunne besvare de spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboer i ansøgningen, kan indhentes på Internettet på Danmarks Miljøportal

Sidst opdateret: 17.01.2018