Offentliggørelser - Erhverv

Her kan du finde alle afgørelser, som er truffet af kommunen inden for virksomheder, landbrug og dambrug

Du kan finde afgørelser som f.eks. godkendelser, VVM, tilladelser, anmeldelser m.m.

Nogle afgørelser er i klageperiode, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.
Se klagevejledninger under de enkelte emner.

Erhverv

Sidst opdateret: 09.04.2019