Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser efter Lov om husdyrbrug, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Østergade 55, 8830 Tjele, Klagefrist 9. maj 2019se foroffentliggørelse af revurdering til svinebesætning 

- Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg, Klagefrist 8. maj 2019, se ansøgning om §16a miljøgodkendelse  til Malkekvæg

- Nørdamvej 14, 9632 Møldrup, klagefrist 6. maj 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse til malkekvægbrug

- Mammen Byvej 94, 8850 Bjerringbro, klagefrist 26. april 2019, se afgørelse §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Gl. Aalborgvej 201, 9632 Møldrup, klagefrist 25. april 2019, se §12 afgørelse vedr. miljøgodkendelse på malkekvægbrug

- Holstebrovej 251, 8800 Viborg, klagefrist 24. april 2019, se afgørelse §16a miljøgodkendelse til svineproduktion 

- Hovmosevej 12, 8830 Tjele, klagefrist 24. april 2019, Se afgørelse §16b tilladelse til svineproduktion 

- Vestre Skivevej 105, 8800 Viborg, klagefrist 11. april 2019, Se ansøgning §16a miljøgodkendelse vedr. udvidelse af hønnikeproduktion

- Højmarken 24, 8830 Tjele,  klagefrist 10. april 2019, Se Afgørelse om §16a miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion 

- Pederstrupvej 18, 8830 Tjele,  klagefrist 10. april 2019, Se ansøgning om §16a miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion

- Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, klagefrist 12. april 2019, Se Udkast til §16a miljøgodkendelse på kvægbrug  

- Gl. Viborgvej 93, 9620 Ålestrup, klagefrist 10. april 2019, se §12 afgørelse vedr. møddingsplads på kvægbrug  

- Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro, klagefrist 3. april 2019, se afslag på ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion

- Kølsenvej 44, 8831 Løgstrup, klagefrist 27. marts 2019, Se  Revurdering af §12 miljøgodkendelse af svineproduktion

- Mammen Byvej 94, 8850 Bjerringbro, klagefrist 25. marts 2019, Se udkast til §16a miljøgodkendelse  

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 11.04.2019