Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Højmarken 24, 8830 Tjele, Klagefrist 11. marts 2019, se Udkast til § 16a miljøgodkendelse på svinebrug 

- Skivevej 119, 9632 Møldrup, Klagefrist 7. marts 2019, se §16 b afgørelse vedr. miljøtilladelse på malkekvægbrug 

- Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg, Klagefrist 28. februar 2019, se §12 afgørelse vedr. gyllebeholder på kvægbrug 

- Herredsvejen 50A, 8832 Skals, Klagefrist 22. februar 2019, se tillæg til § 12 miljøgodkendelse til malkekvægsbesætning

- Skårupvej 78, 9500 Hobro, , Klagefrist 20. februar 2019, se §10 anmeldelse vedr. halmhus

- Nederhedevej 3, 8832 Skals, Klagefrist 20. februar 2019§16b afgørelse af miljøgodkendelse til Kvægbrug

- Mammen Byvej 94, 8850 Bjerringbro, Klagefrist 20. februar 2019se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til svinebrug 

- Holstebrovej 251, 8800 Viborg, Klagefrist  13. februar 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til svinebrug

- Nørdamvej 14, 9632 Møldrup, Klagefrist 12. februar 2019se Foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til kvægbrug

- Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, klagefrist den 6. februar 2019, se Revurdering af §12 miljøgodkendelse af svineproduktion

- Flarupvej 18A, 8830 Tjele, klagefrist den 8. februar 2019, se Udkast til § 16a miljøgodkendelse for kvægproduktion

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 08.02.2019