Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for landbrugsejendomme

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

- Virksundvej 111, 8831 Løgstrup, høringsfrist 20. marts 2020, Udkast til §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion 

- Skivevej 146, 9632 Møldrup, høringsfrist 20. marts 2020, udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Toftumvej 7, 7850 Stoholm, høringsfrist 18. marts 2020, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Fallevej 52, 8800 Viborg, klagefrist 11. marts 2020, se §12 afgørelse vedr. ny gyllebeholder

- Hærupvej 5, 9500 Hobro, klagefrist 28 februar 2020, se §12 miljøgodkendelse til svinebrug

- Hulbækvej 38, 8830 Tjele, klagefrist, 20. februar 2020, se §18 afgørelse vedr. øget mælkeydelse

- Tastumvej 17, 7850 Stoholm, høringsfrist 23. februar 2020, udkast til §16a miljøgodkendelse til kvægbrug

- Halesøvej  10, 9632 Møldrup, klagefrist 17. januar 2020, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Virksundvej 111, 8831 Løgstrup, høringsfrist 14. februar 2020, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion 

- Vinkelvej 143, 8800 Viborg, klagefrist 3. februar 2020, se §16a miljøgodkendelse smågriseproduktion 

 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 19.02.2020