Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for landbrugsejendomme

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

29-11-2019 KL. 13:45 - I FORBINDELSE MED EN OPDATERING HOS DMA, ER DER FEJL I LINKHENVISNINGEN. AFGØRELSERNE KAN FINDES GENNEM DMAs EGEN HJEMMESIDE SOM DU FINDER HER   

- Tastumvej 11, 7850 Stoholm, klagefrist 8. januar 2020, se §16b miljøtilladelse til kvægproduktion

- Vinkelvej 143, 8800 Viborg, høringsfrist 2. januar 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro, høringsfrist 2. januar 2020, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion  

- Kirkebakken 10, 7840 Højslev, høringsfrist 26. december 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion 

- Møllevej 7, 7800 Skive, klagefrist 27. december 2019, se §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Haugårdvej 17, 9632 Møldrup, klagefrist 23. december 2019, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Vestre Skivevej 65, 7800 Skive, klagefrist 23. december 2019, se §10 afgørelse vedr. ladebygning

- Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg, klagefrist 18. december 2019, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Skårupvej 66, 9500 Hobro, klagefrist 12. december 2019, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Tastumvej 17, 7850 Stoholm, høringsfrist 3. december 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

- Rydalsvej 3, 8830 Tjele, klagefrist 11. december 2019, se §11 afgørelse vedr. ensilageplads 

- Ulvedalsvej 2b, 7470 Karup, klagefrist 6. december 2019, se §16b miljøtilladelse til svineproduktion 

- Tastumvej 16, 7850 Stoholm, klagefrist 4. december 2019, se §15 afgørelse vedr. skift i dyretype

- Klovenhøjvej 2, 8800 Viborg, klagefrist 4. december 2019, se §10 afgørelse vedr. maskinhus 

- Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, klagefrist 4. december 2019, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Vindumovergårdsvej 6, 8850 Bjerringbro, klagefrist 8. oktober 2019, se §19 afgørelse til opbevaring og udbringning af ågrøde

 

 

 

 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 10.12.2019