Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for landbrugsejendomme

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

- Tjele Møllevej 20, 8830 Tjele, høringsfrist 22. oktober 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Lundgårdsvej 1a, 7850 Stoholm, høringsfrist 23. oktober 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Faldborgvej 8, 8840 Rødkærsbro, høringsfrist 21. oktober 2020, se foroffentlighed af revurdering til svineproduktion

- Resenvej 2, 7470 Karup, klagefrist 14. oktober 2020, se påbud vedr. ammoniakdepositionskrav

- Toftumvej 7, 7850 Stoholm, høringsfrist 16. oktober 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Herredsvejen 193, 9500 Hobro, høringsfrist 13. oktober 2020, se foroffentliggørelse af §16a miljøansøgning

- Iglsøvej 13, 7850 Stoholm, klagefrist 7. oktober 2020, se §12 afgørelse vedr. gyllebeholder

- Sdr. Rind Vej 125, 8800 Viborg, klagefrist 7. oktober 2020, se §16b miljøtilladelse til kvægproduktion

- Herredsvejen 180, 9500 Hobro, klagefrist 7. oktober 2020, se §10 afgørelse vedr. maskinhus 

- Fallesgårdevej 30, 7474 Karup, høringsfrist 2. oktober 2020, se foroffentliggørelse af §16a miljøansøgning

- Løgstørvej 24, 8800 Viborg, klagefrist 30. september 2020, se §18 afgørelse vedr. mælkeydelse

- Overlundvej 8, 8830 Tjele, høringsfrist 5. oktober 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Nørdamvej 16, 9632 Møldrup, høringsfrist 5. oktober 2020, se foroffentliggørelse af §16a miljøansøgning

Skovagervej 122, 8830 Tjele, klagefrist 23. september 2020, se §16a miljøgodkendelse til minkfarm 

- Karuphøjvej 9, 7474 Karup, klagefrist 18. september 2020, Se §16b miljøtilladelse til svineproduktion 

- Hulbækvej 38, 8830 Tjele, klagefrist 20. august 2020, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

 

 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 23.09.2020