Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Herredsvejen 50A, 8832 Skals, klagefrist den 18. januar 2019, se udkast til miljøgodkendelse til malkekvægproduktion

- Kølsen 44, 8831 Løgstrup, klagefrist den 2. januar 2019, se Foroffentliggørelse af revurdering til svineproduktion

- Flarupvej 18a, 8830 Tjele, høringsfrist  den 2. januar 2019, se Ansøgning om §16a miljøgodkendelse til kvæghold

- Præstevej 18, 8832 Skals, klagefrist den 27. december 2018, se §18 afgørelse om øget mælkeydelse efter anmelderordningen

- Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, klagefrist den 25. december 2018, se Foroffentliggørelse af §16 a miljøgodkendelse til Kvæghold

- Sofiesmindevej 51, 9620 Ålestrup, klagefrist den 27. december 2018, se Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

- Troelstrupvej 9, 9632 Møldrup, klagefrist den 24. december 2018, se § 16 b miljøtilladelse til kvægproduktion

Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, klagefrist den 19. december 2018, se Revurdering af §12 miljøgodkendelse af svineproduktion

- Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro, klagefrist den 14. december 2018, se § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

- Hvamvej 45, 9620 Aalestrup, høringsfrist den 17. december 2018, se udkast til § 16a miljøgodkendelse af kvægbrug 

- Herredsvejen 193, 9500 Hobro, klagefrist den 5. december 2018, se § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

- Randrupmølle 18, 8800 Viborg, Afgørelse kan ikke påklages. Afgørelsen kan indbringes for domstole inden 6 mdr. hvilket vil sige inden 31. december 2018. Se afgørelse om udspredning af oprenset søsediment på landbrugsjord

Klager

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk

Sidst opdateret: 08.12.2018