Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser efter Lov om husdyrbrug, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

- Tapdrupvej 127, 8800 Viborg, klagefrist 24. juli 2019, se §10 afgørelse vedrørende kornsilo og foderlade til svineproduktion

- Herredsvejen 178, 9500 Hobro, høringsfrist 26. juli 2019, se udkast til § 16a miljøgodkendelse til fjerkræproduktion

- Herredsvejen 50A, 8832 Skals, høringsfrist 18. juli 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til malkekvægsproduktion 

- Nørdamvej 14, 9632 Møldrup, klagefrist 17. juli 2019, se afgørelse til §16a miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion 

- Vestre Skivevej 105, 8800 Viborg, høringsfrist 13. juli 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse af hønnikeproduktion

Vallerbækvej 116, 7470 Karup, klagefrist 10. juli 2019, se §15 afgørelse om skift i dyretype til kvægproduktion

- Herredsvejen 178, 9500 Hobro, høringsfrist 25. juni 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til fjerkræproduktion

- Åhusevej 68, 7470 Karup, høringsfrist 21. juni 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

Røngevej 29, 8850 Bjerringbro, Klagefrist 13. juni 2019, se afgørelse opførsel af kornsilo. 

- Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, Klagefrist 13. juni 2019, se afgørelse til miljøgodkendelse til kvægproduktion. 

  

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 25.06.2019