Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Løgstørvej 24, 8800 Viborg - se miljøgodkendelse af kvægejendom  16. november 2017  14. december 2017  
Fælledvej 30A, 8830 Tjele - se miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion   14. november 2017 12. december 2017  
Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - se miljøgodkendelse af kvægproduktion   2. november 2017 30. november 2017  
Vordevej 27, 8831 Løgstrup - se miljøgodkendelse af kvægproduktion  2. november 2017 30. november 2017  
Højbjerg Møllevej 21, 8840 Rødkærsbro - se miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion 20. oktober 2017  17. november 2017  
Mønstedvej 25A, 7470 Karup J - se § 11 miljøgodkendelse af svineproduktion   19. oktober 2017 16. november 2017  
 

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
       

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
Præstevej 17, 8832 Skals - se afgørelse om etablering af kvæghold  16. november 2017 14. december 2017  
Ll. Torupvej 5, 8832 Skals - se afgørelse om udvidelse fra 20 - 57 malkekøer med opdræt, ny stald og gyllebeholder   31. oktober 2017 28. november 2017  
Overlundvej 11, 8830 Tjele - se afgørelse om ændring af dyrehold til slagtekalve besætning 17. oktober 2017 14. november 2017  
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
Tindbækvej 29, 8830 Tjele - se foroffentliggørelse af godkendelse af udvidelse af kvæghold her  14. november 2017 12. december 2017  
Herredsvejen 193, 9500 Hobro - se foroffentliggørelsen her  6. november 2017 4. december 2017  
Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro - se foroffentliggørelse her  2. november 2017 30. november 2017  
Tastumvej 17, 7850 Stoholm - se foroffentliggørelse her 2. november 2017 30. november 2017  
Tastumvej 39, 7850 Stoholm - se foroffentliggørelse her 2. november 2017 30. november 2017  
Ø. Børstingvej 7, 7850 Stoholm Jyll - se foroffentliggørelse af godkendelse af slagtekyllingestald 19. oktober 2017 16. november 2017  
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
Løgstørvej 24, 8800 Viborg - se udkast til § 12 miljøgodkendelse af svinebesætning  3. oktober 2017 14. november 2017  
       

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 16.11.2017