Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for landbrugsejendomme

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

- Tingvej 29, 8832 Skals, høringsfrist 7. august 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til malkekvægsproduktion

- Tinghøjvej 53, 7470 Karup, høringsfrist 4. august 2020, se foroffentlighed af revurdering af miljøgodkendelse

- Overlundvej 8, 8830 Tjele, høringsfrist 5. august 2020, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse

- Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, klagefrist 29. juli 2020, se §11 afgørelse vedr. ensilageplads

- Aarestrupvej 85, 7470 Karup, klagefrist 29. juli 2020, se §16b miljøtilladelse til svineproduktion

- Skovagervej 122, 8830 Tjele, høringsfrist 31. juli 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse til minkproduktion 

- Vrouevej 54, 8800 Viborg, klagefrist 24. juli 2020, se §16b miljøtilladelse til svinebrug

- Tingvej 29, 8832 Skals, klagefrist 21. juli 2020, se §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion 

- Lundgårdsvej 1a, 7850 Stoholm, høringsfrist 31. juli 2020, se foroffentliggørelse af ansøgning om §16a miljøgodkendelse

- Hobrovej 40, 8830 Tjele, klagefrist 16. juli 2020, se §16b miljøtilladelse til svinebrug

- Vingevej 66 +68, 8830 Tjele, høringsfrist 10. juli 2020, se udkast til §16a miljøgodkendelse

- Holstebrovej 266b, 8800 Viborg, klagefrist 1. juli 2020, se §16a miljøgodkendelse til svinebrug

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 07.07.2020