Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser efter Lov om husdyrbrug, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Møllevej 7, 7800 Skive, høringsfrist 16. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion 

- Vinkelvej 143, 8800 Viborg , høringsfrist 11. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

- Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg, høringsfrist 11. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

- Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, høringsfrist 11. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Dalvej 7 9632 Møldrup, klagefrist 11. september 2019, se §16b miljøtilladelse til malkekvægsproduktion

- Kirkebækvej 127A, 8800 Hobro, klagefrist 10. september 2019, se §16b miljøtilladelse for svineproduktion

- Hærupvej 5, 9500 Hobro, høringsfrist 6. september 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse af svineproduktion

- Herredsvejen 178, 9500 Hobro, Klagefrist 24 august 2019, se afgørelse til §16a miljøgodkendelse af fjerkræproduktion

- Herredsvejen 50A, 8832 Skals, høringsfrist 19. august 2019se udkast vedr. miljøgodkendelse til malkekvægsproduktion

- Vestre Skivevej 105, 8800 Viborg, klagefrist 13. august 2019, se afgørelse til § 16a miljøgodkendelse til hønnikeproduktion

- Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg, høringsfrist 16. august 2019, se udkast til § 16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Holstebrovej 266, 8800 Viborg, høringsfrist 14 august 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 16.08.2019