Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for landbrugsejendomme

Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema. 

Offentliggørelse af ansøgninger, høringer og afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

- Haugårdvej 17, 9632 Møldrup, klagefrist 15. november 2019, se §16a udkast til miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Tindbækvej 28, 8830 Tjele, klagefrist 6. november 2019, se §16b afgørelse til kvægproduktion

- Møllevej 7, 7800 Skive, høringsfrist 4. november 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

- Ravnstrupvej 39, 8800 Viborg, klagefrist 30. oktober 2019, se §12 afgørelse vedrørende gyllebeholder

- Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, høringsfrist 25. oktober 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse til malkekvægproduktion

- Sejbækvej 37, 8800 Viborg, klagefrist 18. oktober 2019, Se §16b miljøtilladelse til malkekvægproduktion

- Bollervej 20, 8800 Viborg, klagefrist 14. oktober 2019, Se §16b miljøtilladelse til svineproduktion

- Guldborgvej 12D, 8800 Viborg, høringsfrist 9. oktober 2019 , se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

- Vindumovergårdsvej 6, 8850 Bjerringbro, klagefrist 8. oktober 2019, se §19 afgørelse til opbevaring og udbringning af ågrøde

- Åhusevej 68, 7470 Karup, høringsfrist 4. oktober 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse af svineproduktion

- Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm, høringsfrist 27. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af kvægproduktion

- Nørdamvej 16, 9632 Møldrup, klagefrist 25. september 2019, se §11 afgørelse til ensilageplads til kvægproduktion

- Nørdamvej 14, 9632 Møldrup, klagefrist 25. september 2019, se §11 afgørelse til ensilageplads til kvægproduktion

- Skårupvej 66, 9500 Hobro, høringsfrist 24. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til kvægproduktion 

- Herredsvejen 50A, 8832 Skals, høringsfrist 23. september 2019,  se § 16a miljøgodkendelse til malkekvægsproduktion

- Møllevej 7, 7800 Skive, høringsfrist 16. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion 

- Vinkelvej 143, 8800 Viborg , høringsfrist 11. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

- Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg, høringsfrist 11. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion

- Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, høringsfrist 11. september 2019, se foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til kvægproduktion

- Dalvej 7 9632 Møldrup, klagefrist 11. september 2019, se §16b miljøtilladelse til malkekvægsproduktion

- Kirkebækvej 127A, 8800 Hobro, klagefrist 10. september 2019, se §16b miljøtilladelse for svineproduktion

- Hærupvej 5, 9500 Hobro, høringsfrist 6. september 2019, se udkast til §16a miljøgodkendelse af svineproduktion

 

 

Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Det er obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

Borgere undtaget for digital selvbetjening. Læs mere her. I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72405600 eller skrive via nh@naevneneshus.dk

Sidst opdateret: 17.10.2019