Alle nyheder

 • Afgørelser landbrug

  Horshøjvej 5, 9500 Hobro - miljøgodkendelse af svineproduktion

  Tjele Møllevej 29, 8830 - afgørelse om ændring af dyretyper

  Frist for bemærkninger den 22. december 2017

 • Afgørelser landbrug

  Dalvej 7, 9632 Møldrup - se miljøgodkendelse af svineproduktion.

  Frist for bemærkninger den 21. december 2017

 • Miljøgebyr

  Viborg Kommune opkræver miljøgebyr - brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse i uge 47.
  Du kan se opkrævningen på e-boks eller betalingsservice oversigten.

 • Afgørelser landbrug

  Løgstørvej 24, 8800 Viborg - miljøgodkendelse af kvægejendom.

  Præstevej 17, 8832 Skals - afgørelse om etablering af kvæghold.

  Frist for bemærkning den 14. december 2017

 • Afgørelser landbrug

  Fælledvej 30A, 8830 Tjele - miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion.

  Tindbækvej 29, 8830 Tjele - foroffentliggørelse af godkendelse af udvidelse af kvæghold.

  Frist for bemærkning den 12. december 2017

 • Afgørelser landbrug

  Herredsvejen 193, 9500 Hobro - foroffentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse.

  Frist for bemærkninger den 4. december 2017

 • Afgørelser landbrug

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 17, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 39, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Frist for bemærkninger den 30. november 2017

 • Afgørelser landbrug

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 17, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 39, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Frist for bemærkninger den 30. november 2017

 • Indstil medlemmer til det lokale naturråd

  Du kan indtil den 11. december 2017 indstille medlemmer til det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

 • Afgørelser landbrug

  Ll. Torupvej 5, 8832 Skals - afgørelse om udvidelse fra 20 - 57 malkekøer med opdræt, ny stald og gyllebeholder

  Frist for bemærkning den 28. november 2017

 • TM afgørelser landbrug

  Højbjerg Møllevej 21, 8840 Rødkærsbro - miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion.

  Ø. Børstingvej 7, 7850 Stoholm Jyll - foroffentliggørelse af godkendelse af slagtekyllingestald

  Mønstedvej 25A, 7470 Karup J - § 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Frist for bemærkning den 17. november 2017

 • TM afgørelser landbrug

  Overlundvej 11, 8830 Tjele - afgørelse om ændring af dyrehold til slagtekalve besætning

  Frist for bemærkning den 14. november 2017

 • TM afgørelser landbrug

  Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse for kvægproduktion

  Klagefrist 2. november 2017

 • TM afgørelser landbrug

  Dalvej 7, 9632 Møldrup. Udkast til § 12 godkendelse af udvidelse af svinebesætning

  Frist for bemærkninger den 9. november 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelse om tillæg 2 til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbedrift.

  Frist for bemærkninger den 20. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelse om tillæg 2 til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbedrift.

  Frist for bemærkninger den 20. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Stanghedevej 13, 8800 Viborg - se foroffentliggørelse af godkendelse af malkekvægsproduktion.

  Gl. Aalborgvej 52A, 9632 - se godkendelse af udvidelse af svineproduktion.

  Frist for bemærkninger d. 19. oktober 2017

 • Kæmpebjørneklo

  Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune er i offentlig høring indtil den 13. november 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Søvsøvej 6, 8800 Viborg - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Østergade 55A, 8830 Tjele - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - udkast til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - udkast til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion

  Frist for bemærkninger den 12. oktober 2017

 • Endelig vedtagelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvand

  Viborg Byråd har den 30. august 2017 endelig vedtaget indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for 10 vandværker i Viborg Kommune.

 • Indvielse af ådalsprojekt i Rævind Bæk nord for Sparkær

  Ådalsprojektet, der er gennemført sammen med de lokale lodsejere, indvies af borgmester Torsten Nielsen fredag den 15. september 2017 kl. 11.00. Alle er velkomne

 • TM afgoerelser landbrug

  Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro - skift i dyretyper og effektiviseringer

  Nørrehedevej 28, 8800 Viborg - § 12 tillæg til miljøgodkendelse

  Vimdalsvej 4 og 6, 7470 Karup - foroffentliggørelse af miljøgodkendelse af malkekvægproduktion

  Frist for bemærkninger den 5. oktober 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Vallerbækvej 78, 7470 Karup - afgørelse om fårehold

  Ulvedalsvej 2B, 7470 Karup - skift i dyretype og effektivisering.

  Frist for bemærkninger den 27. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Iglsøvej 44, 7850 Stoholm Jyll - afgørelse om ny gyllebeholder.

  V. Børstingvej 6, 7800 Skive - afgørelse om dyrevelfærdsudvidelse.

  Frist for bemærkninger den 21. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Mammen Byvej 8, 8850 Bjerringbro - afgørelse om skift i dyretype.

  Taphedevej 11A, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype.

  Tinghøjvej 48, 8830 Tjele - afgørelse om dyrevelfærdsændringer.

  Sejbækvej 27A, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype.

  Frist for bemærkninger den 14. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele - afgørelse om dyrevelfærdsændringer

  Hvidevej 46A, 7470 Karup J - afgørelse om dyrevelfærdsændringer

  Frist for bemærkninger den 12. september 2017

 • Fiskbæk Å vådområdeprojekt

  Vådområdet indvies søndag den 20. august 2017 kl. 13.00 ved Vesbæk Bro - alle er velkomne

 • Nye landbrugsafgørelser

  Guldborgvej 12, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype og effektiviseringer

  Herningvej 58, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype og effektiviseringer

  Nørdamvej 16, 9632 Møldrup - afgørelse vedrørende dyrevelfærd.

  Sundstrupvej 16, 8832 Skals - afgørelse om skift i dyretype og effektivisering

  Frist for bemærkninger d. 7. september 2017.

 • Nye landbrugsafgørelser

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup - foroffentliggørelse af ansøgning om at udvide kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - foroffentliggørelse af ansøgning om at udvide malkebesætning.

  Frist for bemærkninger d. 6. september 2017