Alle nyheder

 • Temaaften om Viborg Kommunes natur

  Kom og hør 4 gode oplæg om Viborgs natur og det Grønne Råd

 • Skals Å og Kølsen Enge

  Miljøstyrelsen har bevilget et tilsagn på 1 mio. kr. til projektet ”Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge”.

 • Miljøgodkendelse

  Miljøgodkendelse til etablering af en yderligere biogasreaktor på biogasanlægget hos Kuhr Hedegård, Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro. Klagefristen er den 23.12.2019.

 • Vandråd

  Der kan ansøges om at deltage i de to lokale vandråd for hhv. Randers Fjord-oplandet (frist 10/11-19) og for Limfjorden (frist 18/11-19)

 • Afgørelser

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport Bredmosevej 29, 8840 Rødkærsbro samt Skovgaardsvej 9, 8832 Skals. Klagefrist den 19. november 2019

 • Vandråd

  Det er atter muligt at oprette Vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner

 • Miljøgodkendelse

  Hærup Biogas Aps, Herredsvejen 180, 9500 Hobro. Tillæg til miljøgodkendelse af etablering af en biogasmotor. Klagefrist den 16. oktober 2019.

 • Afgørelse

  Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hviddingvej 28, 8830 Tjele. Klagefrist den 31. juli 2019.