Landbrug (miljø)

Traktor Høst Mennesker

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav til landbruget. Se hvad der f.eks. gælder i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug

Nyheder

 • Revurdering af miljøgodkendelse

  Brandstrup Agro ApS, Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro har fået revurderet miljøgodkendelsen til fortsat drift af eksisterende biogasanlæg. Klagefrist: 3. september 2018.

 • Afgørelse landbrug

  Tastumvej 30, 7850 Stoholm Jyll: Miljøgodkendelse af hønsehold med ægproduktion.
  Klagefrist 28. august 2018

  Randrupmølle 18, 8800 Viborg: afgørelse om udspredning af oprenset søsediment på landbrugsjord.
  Afgørelsen kan ikke påklages.
  Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 31. december 2018 (6 måneder)

 • Afgørelse landbrug

  Lundvej 37, 9500 Hobro - Tillæg 3 til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning

  Frist for bemærkninger den 22. august 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro - udkast til miljøgodkendelse

  Frist for bemærkninger den 21. august 2018

 • Afgørelse landbrug

  Hovedvejen 175, 9620 Aalestrup - tilladelse til ammekvægproduktion i eksisterende stalde

  Frist for bemærkning den 3. august 2018

Se flere nyheder