Samarbejde om udvikling af Viborg midtby

Tidspunkt: 3. juni 2019, 7.45 til 9.45

Sted: Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Deltagere: Byrådet, Direktionen, detailhandlen, ejendomsbesiddere, øvrige virksomheder i Viborg Kommune, Plan, Erhverv & Udvikling

 1. Velkomst og baggrund for mødet v. Ulrik Wilbek (5 min.)
 2. Inspirationsoplæg v. /Per Nyborg, ICP (35 min.)
  • En generel indledning omkring nationale og internationale trends i detailhandelen
  • E-handelens udfordringer for de fysiske butikker
  • Konkurrencesituationen for Viborg nu og fremover
  • Hvad kan kommunen, byen, ejendomsejerne, butikkerne og bylivsfunktionerne etc. gøre?
  • Eksempler på fremgangsmåder og samarbejder i andre byer
 3. Generel drøftelse af oplæggets hovedpointer (10 min.)
 4. Det lokale fokus – Viborg midtby som resort v./Lars Stentoft og Niels Sønderby (15 min.)
  • 4a Gruppedrøftelser (20 min.).
   Hvad tænker I om resort-tankegangen – og hvordan bliver den et fælles mål for alle aktører med betydning for Viborg midtby?
   Hvad kræves af de forskellige aktører for at vi lykkes – sammen?
 5. Opsamling på gruppedrøftelser (15 min.)
 6. Perspektivering v./Per Nyborg, ICP (10 min.)
 7. Afslutning og det videre forløb v./Ulrik Wilbek (5 min.)

 Hvis du ønsker at tilmelde dig arrangementet, skal du kontakte Peter Vestergaard på pev@viborg.dk.

Sidst opdateret: 29.05.2019