Sådan bruges Viborg - glæd dig

Viborg glæd dig logo

En del af markedsføringen af Viborg Kommune består i at have og bruge et fælles, samlende udtryk (brandingløfte), og i at kommunikere de samme værdier og styrkepositioner.

Markedsføringsgruppen har derfor udviklet et kommunikationskoncept, hvor det gennemgående tema for markedsføringen er glæde.
I den forbindelse er brandingløftet "Viborg - glæd dig" blevet skabt.

Glæde rummer både dybde og autenticitet, men samtidig er det et ganske almindeligt ord. Og her ligger der en udfordring i at sikre kvalitet og substans i tingene, så vi ikke forfladiger begrebet og gør det enkle til noget banalt.

  • “Glæd dig” er derfor vores afmelding – det punktum, der sætter en ekstra streg under budskabet.
  • Derfor: undlad “glæd dig” i overskrifter. Det får langt større gennemslagskraft, når det kun optræder som en afmelding
  • Jo mindre vi bruger ordet glæde, jo mere vægt får det til sidst.
  • Brug små, sigende ord i stedet for store forkromede – og giv dem et tvist, når det lader sig gøre. Det gør det ofte i kombination med f.eks. et eller flere billeder.

Desuden kan du få inspiration til, hvordan du kan implementere det nye logo i dine markedsføringsmaterialer i konceptvejledningen til "Viborg - glæd dig", samt hvorfor netop glæden er valgt som det gennemgående tema i markedsføringen og brandingen af Viborg Kommune.

I galleri-boksen kan du se eksempler på hvordan ”Viborg- Glæd dig” kan implementeres i markedsføringsmaterialer.

Download logoet i forskellige versioner her.

Sidst opdateret: 26.05.2018