Markedsføringsstrategi

Strategien for markedsføring af det geografiske område

Markedsføringsstrategien (pdf) for Viborg Kommune blev vedtaget i byrådet d. 17. december 2008. I marts 2014 vedtog byrådet en ny markedsføringsstrategi/-profil, som er udviklet i samarbejde med en række parter.

Den er resultatet af en proces, som blev startet op i 2007 med Rambøll Management som konsulenter.

De overordnede formål med markedsføringsstrategien for Viborg Kommune er:

  • Markedsføringen skal synliggøre kommunen og tiltrække potentielle tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, konferencedeltagere mv.).
  • Markedsføringen skal bidrage til, at kommunens nuværende borgere og virksomheder er stolte af deres hjemkommune og derfor fungerer som gode ambassadører for området.
  • Markedsføringen skal bidrage til at bevæge udviklingen i kommunen i den retning, som angives i udviklingspolitikken.

Markedsføringsstrategien skal desuden

  • sikre sammenhæng og konsekvens i kommunens eksterne kommunikation.
  • sikre mest mulig effekt inden for de givne økonomiske rammer.
  • sikre effektivitet og professionalisme i markedsføringsarbejdet.

Der gælder tre hovedprincipper for markedsføringsindsatsen:

  • Aktiviteterne skal række ud over kommunegrænsen
  • Aktiviteterne skal understøtte markedsføringsstrategien
  • Aktiviteterne skal finansieres 50/50 med andre aktører
Sidst opdateret: 15.12.2016