Aktiviteter 2009

Aktiviteter 2009
Januar Alle medlemsorganisationer i Dialogforum udpeger medlemmer til markedsføringsgruppen.
Februar 1. møde i markedsføringsgruppen.
Juni Formand for Markedsføringsgruppen, Marketingkoordinator Simon Qvist Apel, ansættes.
August Markedsføringsgruppens første handlingsplan vedtages af Økonomiudvalget.
December Hjemmesiden viborg.dk/markedsfoering åbnes den 19. oktober.

Sidst opdateret: 20.05.2019