Aktiviteter 2008

Aktiviteter 2008
Januar

Viborg Byråd vælger efter en udbudsrunde Rambøll Management som konsulent i den indledende fase af processen.

Visionsseminar med Dialogforum kickstarter processen..

Februar

Landsdækkende omnibusundersøgelse vedr. Viborg Kommunes image.

Konkurrentanalyse.

Marts

Interview med 15 nøglepersoner/meningsdannere i kommunen om Viborg Kommunes kvaliteter.

Kreativ workshop med en større kreds af udvalgte borgere i Viborg Kommune.

April Næsten 3.000 borgere besvarer spørgeskemaundersøgelse på viborg.dk med temaet "Hvad skal Viborg Kommune være kendt for? 
Maj Workshop med Dialogforum om hovedbudskab.
Juni 

Workshop med Dialogforum om strategi og handlingsplan.

Herefter følger tilretningsfase.

November Dialogforum sender forslag til strategi og organisering videre til Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som behandler sagen.
December

Økonomiudvalget og Byrådet vedtager forslag til strategi og organisering. Beslutningen indebærer bl.a., at der skal ansættes en marketingskoordinator, og at der skal nedsættes en tværgående markedsføringsgruppe, som skal udarbejde handlingsplan for den vedtagne strategi.

Der afsættes 1 mio. kr. (inkl. lønudgifter) til markedsføringsarbejdet i 2009.

Sidst opdateret: 04.09.2013