Priser og placering for de digitale skilte

Priser for annoncering
Det er Skiltecentret, der står for salg af annoncer på de digitale byporte. Kontakt info@hermann-events.dk for at booke plads på skiltene.

Priserne kan du se på Skiltecentrets hjemmeside.

Tilladelse til annoncesponsor
Det er tilladt for en annoncør på de digitale byporte at benytte en kommerciel ”annoncesponsor”. Dog må denne kun fremgå med navn/logo, og der må ikke annonceres for produkter/tilbud som annoncesponsor. Annoncesponsorens navn/logo må maximalt fylde 20 % af den samlede annonce.

Hvor står skiltene?
Der står fire skilte i Viborg by, og et skilt i Bjerringbro. Se placeringerne her.

 

 

Sidst opdateret: 21.04.2015