Få dit arrangement på de digitale skilte

Digital byport Indre Ringvej

Har du et arrangement du gerne vil annoncere for, kan du bruge de digitale skilte. Der er fire skilte i Viborg og et i Bjerringbro.

Når du bruger de fem digitale skilte til at annoncere for dit arrangement, er du sikker på høj synlighed. Skiltene er placeret på de mest trafikerede indfaldsveje, og derfor bliver de set af mange bilister hver dag.

Booking af plads på skiltene
Hvis du ønsker at booke en annonce, skal du henvende dig til:
Claus Hermann på info@hermann-events.dk.

Som udgangspunkt bookes perioder på 14 dage, med mindre andet aftales.

Hvad kan der annonceres for?
Det er kun muligt at booke annoncer på de digitale byporte, som omhandler:

• kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer o.lign.
• turistarrangementer
• store handelsarrangementer som f.eks. Open By Night
• generel borgerinformation som f.eks. åbent hus på uddannelses-
steder
• trafikinformation

Der må IKKE annonceres for produkter.

Det er til enhver tid annoncørens ansvar at alle rettigheder overholdes. Det gælder både fotografens ret til evt. billede, samt evt. rettigheder i forhold til persondata (GDPR) og lignende for afbillede personer.

Der lægges vægt på at arrangementer og begivenheder skal være af væsentlig karakter. Viborg Kommune forbeholder sig ret til at vurdere, om et arrangement eller en begivenhed kan annonceres på de digitale byporte. Arrangementer der finder sted udenfor Viborg Kommune vil som hovedregel blive afvist.

Viborg Kommune forbeholder sig ret til at afvise upassende annoncer.

Sidst opdateret: 12.12.2018