Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstid for byggetilladelser

Sagsbehandlingstiden vil i mange tilfælde variere fra projekt til projekt. Det skyldes blandt andet, at den kommunale sagsbehandling skal være i overensstemmelse med national lovgivning og det kommunale planlægningsgrundlag.

Hvis det er nødvendigt at dispensere fra lovgivning eller lokalplaner eller at få udarbejdet en helt ny lokalplan, bliver sagsbehandlingstiden forlænget.

Nye servicemål
Teknisk Udvalg har fastsat nye servicemål for byggesagsbehandlingstiderne. Disse beskriver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Ansøgere kan forvente at få en byggetilladelse igennem Kommunens sagsbehandling i løbet af 10 dage i gennemsnit. Dette forudsætter, at alle de nødvendige oplysninger fra ansøgeren er givet fra starten.

Komplicerede sager
Den korte sagsbehandlingstid gælder de sager, hvor der kun skal gives byggetilladelse. Der kan være mere komplicerede sager, som f.eks. omfatter dispensation fra lokalplanen eller en landzonetilladelse med tilhørende klagefrister. I disse tilfælde har Teknisk Udvalg fastsat en behandlingstid på maksimum 50 dage i gennemsnit.

Aktivt samspil gør processen hurtigere
Virksomheder og borgere spiller selv en stor rolle i at få sagerne hurtigere igennem det kommunale system.
Hvis ansøgeren fra starten leverer de nødvendige materialer og præcise beskrivelser, kan de forvente en hurtig afgørelse. Dette forudsætter, at det tydeligt fremgår, hvad ansøgningen handler om.

Servicemålene er vedtaget af Teknisk Udvalg den 29. februar 2012.

Sidst opdateret: 21.03.2017