Overvejelser før projekt

Overvejelser før projekt

Spørgsmål omkring dit projekt

Her finder du nogle af de spørgsmål, der er værd at overveje i forbindelse med byggeri, udvidelse og renovering af din virksomhed. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for en snak om nedenstående eller andre spørgsmål.

Er der en lokalplan for det område, hvor virksomheden ligger? Find den lokalplan, der gælder for dit område
Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for, hvor din butik må ligge og hvilken størrelse, den må have. Læs mere hvis du vil vide mere om forhold, der vedrører detailhandel
Vil du bruge bygningen til et andet formål end det, den oprindeligt blev godkendt til? Her bør du undersøge, om det kræver byggetilladelse, miljøgodkendelse, jordflytning eller anden anmeldelse.
Udleder virksomheden andet end husspildevand? Afhængig af type af spildevand kan det kræve en særlig håndtering. Læs mere om spildevand og andre relevante miljøforhold
Får min virksomhed leverancer om natten? Støjer kørsel og aktiviteter på min virksomhed for meget? Det kan have betydning for, hvor du må placere virksomheden af hensyn til naboer. Læs mere om støjpåvirkning
Er der plads nok til en eventuel udbygning på grunden? Der skal både være plads til parkering, vareindlevering og grønne områder. Find uddybende oplysninger
Er der erhvervsjord til salg i det område, hvor du overvejer at opføre nye bygninger? Søg efter ledig erhvervsjord
Kan du leje erhvervslokaler til din virksomhed? Find ledige erhvervslokaler.

Sidst opdateret: 27.05.2013