International systemeksport

Poul tegner

En global international partner.

Siden 1998 har Viborg Kommune deltaget i en lang række internationale systemeksportprojekter, hvor kommunen har delt sin viden og ekspertise inden for kommunale ansvarsområder med udenlandske partnere.

Systemeksportprojekterne har som et primært formål at understøtte lokale virksomheder og uddannelses og forskningsinstitutioner internationalt.

De første år var det primært inden primært inden for vandforsyning, spildevandsrensning, affaldsbehandling og energi i Europa og 3. lande. Inden for det seneste års tid er andre af kommunens erhvervsområder kommet med fx erhvervsudvikling, byplanlægning samt velfærdsområdet.

De systemeksportprojekter, som Viborg Kommune deltager i, er alle eksternt finansierede, via midler fra fx  EU og Danida.

Systemeksport generelt samt deltagelse i internationale projekter er en integreret del af Viborg Kommunes

Politik for internationalisering.

Sidst opdateret: 29.05.2013