Infrastruktur

Rådhus set fra ringvejen

Veje til vækst

Viborg Kommune prioriterer udviklingen af infrastruktur højt. Velfungerende infrastruktur har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække investeringer, ansatte og ikke mindst få transporteret varer og tjenesteydelser til og fra virksomhederne og virksomhedernes kunder.

Udover at prioritere fysisk infrastruktur i - og mellem byerne og mellem byerne og erhvervsområderne i kommunen samt prioriteringen af offentlig transport, er Viborg Kommune involveret i 4 større projekter af betydning for infrastrukturen i kommunen:

En ny midtjysk motorvej - Hærvejsmotorvejen. Se evt. mere på: http://haervejskomiteen.dk/

Muligheden for at køre med modulvogntog i Viborg Kommune. Se evt. mere på: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/Forsoeg-med-modulvogntog.aspx

Opgradering og udbygning af rute A26 mellem Viborg og Aarhus. Se evt. mere på: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/VVM-rute26/Sider/Viborg-Aarhus%20(rute%2026).aspx

Fastholdelse af Karup Lufthavn som hele midt- og vestjyllands lufthavn. Se evt. mere på:

http://karup-lufthavn.dk/

Sidst opdateret: 10.10.2016