Politikker og strategier på erhvervsområdet

Viborg Baneby fra luftenErhvervsstrategi 2020

Viborg Byråd vedtog den 18. maj 2016 erhvervsstrategi 2020. Erhvervsstrategien er blevet til i et tæt samarbejde med erhvervslivet i Viborg Kommune.

Med Erhvervsstrategi 2020 understreger Viborg Kommune og erhvervslivet i Viborg Kommune igen, at det er centralt at kommune og erhvervsliv i fællesskab opstiller mål og arbejder på at indfri fælles målsætninger for at sikre fortsat vækst og udvikling i Viborg Kommune.

Erhvervsstrategi 2020 består af 10 målsætninger under de fem overskrifter:

  • Markedsføring af Viborg
  • Rekruttering - en attraktiv kommune, kompetent arbejdskraft og relevante uddannelser
  • En forbedret infrastruktur
  • Vækst i Viborgs virksomheder
  • Internationalt udsyn og indsigt

Der gøres status for erhvervsstrategien ultimo 2018, og der gennemføres revision af strategien i 2020.

Viborg Kommune vil i samarbejde med erhvervslivet formulere forslag til konkret handleplan for erhvervsstrategien, som forelægges Byrådet.

Fælles erhvervspolitik

Viborg Byråd vedtog den 24. juni 2009 Fælles erhvervspolitik for Viborg Kommune på baggrund af en intensiv proces, der involverede alle relevnte parter på området i kommunen.

Erhvervspolitikken er således udarbejdet i et tæt samspil mellem Viborg Kommune og Dialogforum, der repræsenterer erhvervslivet, turismen, handelsstanden og uddannelserne i Viborg Kommune.

Udviklingsstrategi

Viborg Byråd godkendte på deres møde den 23. september 2015 den nye udviklingsstrategi for Viborg Kommune, ”Udviklingsstrategi 2015”.

I udviklingsstrategien udpeger Byrådet de temaer, der i de kommende år især vil være i fokus for udviklingen af Viborg Kommune – og dermed også områder, der i særlig grad prioriteres i forbindelse med anvendelsen af kommunens udviklingsressourcer.

Byrådet har drøftet den nye udviklingsstrategi ad flere omgange, og der har været stor tilfredshed med Byrådets forrige udviklingsstrategi. Byrådet har derfor også besluttet at fastholde og yderligere fokusere på de tre temaer:

• Animation
• Grøn teknologi og bæredygtig produktion
• Store oplevelser

Udviklingsstrategi 2015 og målene i den – skal understøtte den meget positive udvikling Viborg Kommune er inde i – ikke blot på de tre udvalgte temaer, men i Viborg Kommune som helhed!

Viborg Kommunes udviklingspotentiale ift. tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser ændrede sig markant, da Apple i februar 2015 valgte, at man vil opføre et af verdens største datacentre i Viborg Kommune. Dette indgår også i den nye udviklingsstrategi.

Sidst opdateret: 10.10.2016