Den attraktive erhvervskommune

Viborg Kommune er en af de bedste danske kommuner at drive virksomhed i -  men vi vil være endnu bedre. Derfor vil vi udvikle og vedligeholde de mest optimale rammebetingelser for virksomhedsdrift til gavn for både nuværende og kommende virksomheder i kommunen.

Vækstdagsordenen fylder meget - for både kommune og for virksomheder - og derfor er det naturligt, at Viborg Kommune sammen med virksomhederne udvikler og vedligeholder rammebetingelserne. Grundlaget for dette samarbejde baserer sig på respekt for hinandens forudsætninger og med dialogen som bindeled.

I Viborg Kommune er der mange erhvervsmæssige styrker, der har et stort kommercielt potentiale. Vi arbejder løbende på at udvikle disse styrkepositioner og holder også et åbent øje for at finde nye spirende områder, som vi sammen med vores samarbejdspartnere anvender ressourcer i at udvikle.

Viborg Kommune er en af de mest internationalt orienterede kommuner i Danmark. Vores erfaringer fra internationalt samarbejde er store og vores internationale netværk er i særklasse. Dette netværk stiller vi til rådighed for vore virksomheder.

Vi har samtidig en enestående tradition for at samarbejde med uddannelsesinstitutioner med særlig henblik på at understøtte disse og lokale virksomheder. Dette samarbejde bidrager blandt andet til at højne vidensniveauet i vores virksomheder, men også tiltrækningen af højt uddannet arbejdskraft til vores virksomheder er et af vores mål. Vi vil gerne bidrage til, at erhvervslivet får netop de tilbud om efter- og videreuddannelse, som matcher deres behov.

Vores satsning på uddannelser i Viborg Kommune bidrager fx også til, at tilflyttervæksten blandt de helt unge på ml. 18 og 26 år er særdeles stor i Viborg.

På disse sider er der information om erhvervskommunen Viborg. Der er beskrivelse af en række virksomhedsrelevante funktioner, beskrivelser af flere af vores nære samarbejdspartnere samt naturligvis også kontaktinformationer til virksomhedsrelevante aktører i Viborg Kommune herunder også Byrådets politikere.Rigtig god læselyst

 

Torsten Nielsen
Borgmester

Sidst opdateret: 10.10.2016