Øvrigt byggeri

Etageboligbyggeri

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til øvrig byggeri

Komplekst byggeri
Hvis du skal opføre f.eks. en ny etagebolig eller en kontorbygning, kendes det som øvrigt byggeri. Her skal alle tekniske forhold sagsbehandles.
Byggeri i denne kategori bliver også beskrevet som komplekst byggeri, da det typisk er byggeri, hvor der opholder sig flere personer. Dermed er der større krav til de tekniske forhold.
Forskellige faste konstruktioner, herunder f.eks. skilte vil også høre til denne kategori.

Bygningsreglementet
I Bygningsreglement (BR 10) under kapitel 1.3.3. kan du læse mere om denne kategori

I hovedtræk drejer det sig om:

  • Etageboliger (boliger med vandret lejlighedsskel)
  • Erhvervsbyggeri der omfatter f.eks. kontor, butikker, forsamlingslokaler, skoler, institutioner osv.
  • Fristående skilte, facadeskilte, tribuner, legepladser, solcelleanlæg osv.

Oversigten indeholder ikke alle former for komplekst byggeri, og der er derfor andre bebyggelser eller faste konstruktioner, der kræver byggetilladelse.

Ansøgning
En byggeansøgning skal være skriftlig og underskrives af ejendommens ejere og indeholde nødvendige oplysninger og relevant tegningsmateriale.
Du er altid velkommen til at få en forhåndsdialog med os, så du kommer rigtig i gang med processen.

Nyhed!

Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune, givet mulighed for at godkende et forsøg med byggesagsbehandling, hvor Viborg Kommune som frikommune IKKE skal foretage sagsbehandling af de tekniske forhold i bygningsreglementet. Se vejledning og eksempel på erklæring om teknisk dokumentation her:

Vejledning

Eksempel på erklæring om teknisk dokumentation


Sidst opdateret: 21.09.2015