Jordvarme

Parcelhuse

Hvis du vil etablere jordvarme, kræver det en anmeldelse eller en tilladelse hos Viborg Kommune

Anmeldelse eller tilladelse?

Følgende jordvarmeanlæg kræver kun anmeldelse:

  1. horisontale (vandret) jordvarmeanlæg
  2. ikke industielt
  3. placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indvindingsopland til almene vandforsyninger, og
  4. anvender ethanol eller IPA-sprit som frostsikringsmiddel

Hvis Kommunen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen,  kan anlægges etableres.

Øvrige anlæg kræver tilladelse.

Hvorfor skal man have tilladelse? 
Du skal have tilladelse til at lave et jordvarmeanlæg, fordi der er risiko for, at den frostvæske, som er i jordvarmeslangerne kan løbe ud og forurene jord og grundvand. En tilladelse bliver derfor givet på baggrund af en række vilkår, der skal sikre mod forurening.
 
Vi skal også sikre, at jordvarmeanlægget ikke lægges i områder, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen eller naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur).

Anmeldelse/ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg
Fra den 1. december 2014 skal du søge om etablering af jordvarmeanlæg ved hjælp af den nye landsdækkende digitale løsning som hedder Byg og Miljø.

Du kan læse mere om Byg og Miljø her
 
Hvor må et jordvarmanlæg placeres? 
Et horisontalt (vandret) anlæg må ikke ligge tættere end 50 meter fra et vandforsyningsanlæg. Et vertikalt (lodret) anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.

Du må normalt ikke lave et jordvarmeanlæg i områder, der er omfattet af en fortidsmindebeskyttelselinje eller beskyttede naturområder - dvs. heder, moser, enge mv. omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette kræver dispensation fra kommunen, og det kan vi kun give i særlige tilfælde.

Husk at færdigmelde anlægget
Når anlægget er etableret, skal du færdigmelde jordvarmeanlægget til Viborg Kommune. Færdigmeldingen skal ske ved hjælp af Byg og Miljø.

Sløjfning af jordvarmeanlæg
Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske.
Du skal give Viborg Kommune besked om, at jordvarmeanlægget bliver sløjfet.

Sidst opdateret: 12.01.2016