Industrihaller m.m.

Byggeri der kræver byggetilladelse iht. BR 10 kap. 1.3 opdeles i flg. 3 kategorier:

Byggeri med begrænset kompleksitet iht. BR 10, kap. 1.3.1.:

 • Garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger, når bygningens samlede areal er over 50 m²
 • Fritliggende enfamiliehuse
 • Sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger
 • Sommerhuse
 • Samt tilbygninger til ovenstående

Byggeri med begrænset kompleksitet og brand iht. BR 10, kap. 1.3.2.:

 • Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger
 • Avls- og driftsbygninger i 1 etage under visse forudsætninger
 • Industri- og lagerbygninger i 1 etage under visse forudsætninger
 • Samt om- og tilbygninger til ovenstående

Øvrigt byggeri (komplekst) iht. BR 10, kap. 1.3.3.:

 • Etageboliger (boliger med vandret lejlighedsskel)
 • Erhvervsbyggeri, der ikke kan henføres til ovenstående kategori, (f.eks. kontor, butikker, forsamlingslokaler, skoler, institutioner osv.)
 • Master, fristående skilte, facadeskilte, tribuner, legepladser osv.

En byggetilladelse skal være skriftlig og underskrives af ejendommens ejere, samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer. Der skal vedlægges relevant tegningsmateriale.

Du kan finde ansøgningsskema, tjekliste og yderligere information i boksen til højre på siden.

Sidst opdateret: 16.12.2015