Randersvej 26 - Hammershøj

TIL SALG
Ubebygget grund. Beliggende i Hammershøj, 8830 Tjele

Matr.nr. 15f, Over Hammershøj By, Hammershøj.
Areal ifølge Tingbogen: 1. 368 m2.  

Ejendommen er en ubebygget grund. Den tidligere bebyggelse er nedrevet.  

Yderligere oplysninger findes i boksen ”Bilag”, ligesom der henvises til www.tinglysning.dk.

Overtagelse
Overtagelse sker efter nærmere aftale, dog senest 3 måneder efter Byrådets godkendelse af salget.

Besigtigelse
Grunden er frit tilgængelig og kan frit besigtiges. 

Vilkår
Vilkårene fremgår af udkast til købsaftale, som findes i boksen ”Bilag”.  

Bud
Bud skal være skriftligt og angive et fast beløb i danske kroner. 

Bud fremsendes pr. mail til viborg@viborg.dk med kopi til mlko@viborg.dk.

Se på kort

Sidst opdateret: 24.05.2016