Hulbækvej 29, Mollerup

TIL SALG
Ubebygget grund. Beliggende i Mollerup, 8830 Tjele

Ejendommen består af to sammenhængende matrikler:
Matr.nr. 4e, Mollerup By, Ørum, udgør ifølge Tingbogen 991 m2.
Matr.nr. 28, Mollerup By, Ørum, udgør ifølge Tingbogen 719 m2.
Samlet areal: 1.710 m2.

Ejendommen er en ubebygget grund. Den tidligere bebyggelse er nedrevet.

Yderligere oplysninger findes i boksen ”Bilag”, ligesom der henvises til www.tinglysning.dk.

Overtagelse
Overtagelse sker efter nærmere aftale, dog senest 3 måneder efter Byrådets godkendelse af salget.

Besigtigelse
Grunden kan besigtiges fra vejen eller efter nærmere aftale.

Vilkår
Vilkårene fremgår af udkast til købsaftale, som findes i boksen ”Bilag”.

Bud
Bud skal være skriftligt og angive et fast beløb i danske kroner.

Bud fremsendes pr. mail til viborg@viborg.dk med kopi til mlko@viborg.dk.

Sidst opdateret: 16.06.2016