Faarupvej 45

TIL SALG

Fårupvej 45, Vindum, 8850 Bjerringbro til salg

Ejendommen, matr.nr. 36, Vindum By, Vindum, udgør ifølge Tingbogen 1.767 m2.

Der er tale om en ubebygget grund, idet den tidligere bebyggelse er nedrevet.

Yderligere oplysninger findes i boksen ”Bilag”, ligesom der henvises til www.tinglysning.dk.

Overtagelse

Overtagelse sker efter nærmere aftale, dog senest 3 måneder efter Byrådets godkendelse af salget.

Besigtigelse

Grunden er frit tilgængelig og kan frit besigtiges.

Vilkår

Vilkårene fremgår af udkast til købsaftale, som findes i boksen ”Bilag”.

Bud

Bud skal være skriftligt og angive et fast beløb i danske kroner.

Bud fremsendes pr. mail til viborg@viborg.dk med kopi til mlko@viborg.dk.

Sidst opdateret: 13.03.2019