Fårupvej 45 - Vindum

TIL SALG
Ubebygget grund. Beliggende i Vindum, 8850 Bjerringbro

Ejendommen er en ubebygget grund. Den tidligere bebyggelse er nedrevet.

Ejendommen, matr.nr. 36, Vindum By, Vindum, udgør ifølge Tingbogen 1.767 m2.

Yderligere oplysninger findes i boksen ”Bilag”, ligesom der henvises til www.tinglysning.dk.

Overtagelse
Overtagelse sker efter nærmere aftale, dog senest 3 måneder efter Byrådets godkendelse af salget.

Besigtigelse
Grunden er frit tilgængelig og kan frit besigtiges.

Vilkår
Vilkårene fremgår af udkast til købsaftale, som findes i boksen ”Bilag”.

Bud
Bud skal være skriftligt og angive et fast beløb i danske kroner.

Bud fremsendes pr. mail til viborg@viborg.dk med kopi til mlko@viborg.dk.

Se på kort

Sidst opdateret: 08.06.2016