Brofæstet i Banebyen

Udsnit af luftfoto af grunden

Stor grund til salg

Se foto i stor størrelse

Beliggenhed

Grunden er en del af området kaldet ”Brofæstet”. Brofæstet er beliggende i Viborg tæt ved stationen og midtbyen og er afgrænset af Vilhelm Ehlers Alle og Middagshøjvej.

Om grunden

Grunden er på ca. 8.016 m² og sælges ubebygget. Der vil ske matrikulære ændringer i forbindelse med grundsalget.

Udbudsmaterialet

Se det i den grå boks på denne side.

Spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes skriftligt pr. mail til tue@bisgaardejsing.dk. Spørgsmål, som stilles efter den 10. maj 2019, kan ikke besvares.

Svar på spørgsmål vil blive udsendt skriftligt senest den 14. maj 2019 til alle, der har rekvireret udbudsmaterialet.

Frist og krav til tilbud

Tilbud bedes fremsendt inden den 20. maj 2019.

Tilbud skal sendes til tue@bisgaardejsing.dk . Formkrav er oplyst i udbudsmaterialet.

Tilbuddet skal indeholde:

  1. Beskrivelse af køber, herunder købers erfaring med lignende opgaver samt dokumentation af købers soliditet.
  2. Udfyldt tilbudsblanket
  3. Projektbeskrivelse
  4. Bebyggelsesplan
  5. Facadetegninger og visualiseringer
  6. Tidsplan for projektets realisering

Tilbuddets pkt. C-F skal være i et omfang der kan danne grundlag for udarbejdelse af lokalplan.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

Præsentation af tilbud

Vi vil benytte muligheden for at lade de bydende præsentere deres tilbud på individuelle møder med kommunen.

Lovgrundlaget for dette udbud

Viborg Kommune udbyder denne byggegrund til salg i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 


 

 

Sidst opdateret: 22.03.2019