Absalonsvej, Viborg

Nedlagt vejareal i Banebyen

Viborg Kommune udbyder hermed et areal på ca. 2.500 m2 ved Absalonsvej nr. 3, 5 og 7, Viborg.

Salgsvilkår

Se udkast til købsaftale med tilhørende skitse.
Yderligere ledningsoplysninger (LER) kan rekvireres hos nedennævnte.

Købstilbud og frist

Skal angive et kronebeløb pr. m2 og skal være Kommunen i hænde senest tirsdag den 26. marts 2019.
Tilbud er bindende indtil 1. maj 2019.

Tilbud kan sendes pr. mail til tno@viborg.dk eller med almindelig post til Viborg Kommune, att. Torben Nørgaard, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Spørgsmål kan rettes til Torben Nørgaard. Se den grå kontaktboks.

Sidst opdateret: 13.03.2019